Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1.A 1.A I.A
  1.B 1.B I.B
  1.C 1.C I.C
  1.D 1.D I.D
  2.A 2.A II.A
  2.B 2.B II.B
  2.C 2.C II.C
  3.A 3.A III.A
  3.B 3.B III.B
  3.C 3.C III.C
  3.D 3.D
  4.A 4.A IV.A
  4.B 4.B IV.B
  4.C 4.C IV.C
  4.D 4.D
  Dielňa uč.Diel.
  Hudobná výchova uč.Hv
  Chemické lab. Ch.lab
  IX.A IX.A
  IX.B IX.B
  IX.C IX.C IX.C
  IX.D IX.D
  Jazykové laboratórium 1 1
  Jazykové laboratórium 2 2
  Počítačová učebňa malá P.mal.
  Počítačová učebňa veľká P.veľ.
  Telocvičňa malá Tel.mal.
  Telocvičňa veľká Tel.vel.
  V.A V.A V.A
  V.B V.B V.B
  V.C V.C V.C
  V.D V.D
  VI.A VI.A VI.A
  VI.B VI.B VI.B
  VI.C VI.C VI.C
  VI.D VI.D
  VII.A VII.A
  VII.C VII.C VII.C
  VII.D VII.D
  VIII.A VIII.A
  VIII.B VIII.B
  VIII.C VIII.C VIII.C
  VIII.D VIII.D VII.D
  výtvarná výchova VYV

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov
    Sem zadajte adresu školy
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria